Primjeri ugovora

Upit
Proizvodi i usluge
Akcije
Zbirka: UGOVORI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG PRAVA
            300 primjera ugovora u 11 poglavlja
  
Izdanje možete naručiti e-mailom na: info@legat-consultor.com, faxom na br. 01 4846 827 
telefonom na br. 099 3793 477 ili putem ove narudžbenice:
Format: 165 mm x 235 mm, opseg: 775 stranica, tvrdi uvez
Autori:
Zdravko Junačko, dipl. iur., dugogodišnji sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
Dragutin Rotar, dipl. iur., dugogodišnji sudac i odvjetnik

Zbirka: UGOVORI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG PRAVA 
              spremni za praktičnu primjenu


300 primjera ugovora u 11 poglavlja:
 • Kupoprodaja i nabava
 • Osnivanje, preinaka i ukidanje stvarnih prava
 • Zakup, najam i leasing
 • Promet usluga
 • Intelektualne usluge
 • Turizam i prijevoz
 • Građenje
 • Špedicija, prijevoz i skladištenje
 • Osiguranje
 • Bankarstvo
 • Ostali ugovori
​U svakom poglavlju uz komentar i objašnjenja naveden je pravni okvir unutar kojeg je određeni pravni institut nastao. Uz svaki primjer ugovora naveden je zakon i članak zakona na osnovu kojeg je ugovor sastavljen. 
 
Primjeri ugovora pripremljeni su tako da se članci mogu dopunjavati i prilagođavati konkretnim strankama i njihovim poslovnim te drugim interesima. Naravno uz svaki ugovor prije potpisivanja moguće je, pa i poželjno, pregovaranje i dogovaranje o konkretnim rješenjima.

CD izdanje - omogućuje brz izbor traženog primjerka, njegovu prilagodbu vlastitim potrebama i ispis pripremljenog dokumenta.
 
Zbirka Ugovori građanskog i trgovačkog prava namijenjena je: poduzetnicima i menadžerima, članovima uprave trgovačkih društava, pravnicima (u privatnoj praksi, gospodarstvu, državnoj upravi, komorama, ...), odvjetnicima, javnim bilježnicima, sucima i svim drugim osobama koje sklapaju ugovore građanskog i trgovačkog prava.
omogućuje brz izbor traženog primjerka, njegovu prilagodbu vlastitim potrebama i ispis pripremljenog dolumenta. 

Predgovor 4. izdanju:

Zbirka Ugovori građanskog i trgovačkog prava 4 nastala je u skladu s potrebama tržišta pa i korisnika ranijih zbirki.

Ugovor se kao pravni akt pojavljuje u različitim pravnim područjima, zbog čega su autori zbirke i svrstali ugovore u osnovna poglavlja, kao što su kupoprodaja, nabava, osnivanje, preinaka i ukidanje stvarnih prava, najam, zakup, promet usluga i dr.

Na najjednostavniji način u svakom je primjeru ugovora prikazana zakonska osnova, a kako u zbirci prevladavaju ugovoriiz obveznopravnih odnosa i stvarnopravni ugovori, to su najčešće nominirani Zakon o obveznim odnosima i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Ugovor predstavlja suglasnost volja ugovornih strana na osnovu koje nastaju određena prava i obveze. Načelo rimskog prava i danas se primjenjuje kao načelo obveznog prava pacta sunt servanda, što znači da ugovore treba izvršavati kako je ugovoreno. Prema tom načelu ugovor je zakon za ugovorne strane, pa ga moraju poštovati i izvršavati jednako kao zakon.

Bitna je karakteristika zakonskih i drugih izvora ugovornog prava dispozitivnost, što znači da se oni uvijek primjenjuju, osim ako je voljom ugovornih strana drugačije ugovoreno. Stoga je osnovno načelo ugovornog prava načelo autonomije. 

Ugovori građanskog i trgovačkog prava 4 je zbirka u kojoj se ugovori klasificiraju prema različitim kriterijima od imenovanih koji su zakonom posebno regulirani i od kojih svaki ima svoj zakonski naziv do neimenovanih koji nisu posebno zakonom uređeni. Na potonje se primjenjuju opća pravila ugovornog prava. 

Osim navedenih postoje i strogo formalni i neformalni ugovori, dvostranoobvezni, teretni, besteretni, aleatorni, trajni, mješoviti, ali i mnogi drugi kojima se uređuju dvostrani obveznopravni odnosi.

Autori su nastojali u ugovore iz pojedinih područja naznačiti što je osnov ugovora, što se njime može dodatno ugovoriti te naveli zakonske okvire unutar kojih je određeni pravni institut određen.

Da bi Ugovori građanskog i trgovačkog prava bili primjereni nekom konkretnom pravnom odnosu, treba ih prilagoditi konkretnom odnosu ugovornih strana koji se njime želi urediti i koji po svemu mora predstavljati pravu i zajedničku volju ugovornih strana.

U svim su primjerima ugovora iz ove zbirke imena fizičkih osoba i nazivi pravnih osoba izmišljeni te je svaka sličnost sa stvarnim fizičkim i pravnim osobama potpuno slučajna. 

Kupci zbirke Ugovori građanskog i trgovačkog prava kupuju i sljedeću literaturu:
Poslovni dopisi, Primjeri tužbi.

Ako Vam trebaju još dodatne informacije pošaljite UPIT.

 
Legat consultor d.o.o., Ilica 73/II, 10000 Zagreb  *  info@legat-consultor.com
mob.: 099 3793 477  *  tel.: 01 4846 807  *  fax: 01 4846 827  *  OIB: 76525205435
Trg hrvatskih mučenika 1
DUGA RESA ...
Više...
Klaićeva 74
Zagreb ...
Više...
Gradišćanskih Hrvata 9
Split ...
Više...