Naziv obavijesti: *
Ime i Prezime:
Telefon / e-mail: *
Poruka: *
Popunjavanjem ovog obrasca poduzeće će dobiti vaš upit. Posredovani podaci pohranit će se također i u bazi ePIRH-a, zbog osiguravanja transparentnosti poslovanja, za razdoblje od jedne godine.

INDUSTRIJSKA MJERENJA d.o.o. - Proizvodi i usluge

Milivoja Matošeca 3
Zagreb-Susedgrad ...
Više...
Prudi 24
Zagreb ...
Više...
Trpimirova 11
Zagreb ...
Više...
MULTICAL® 21
Mjerenje hladne vode za kuće, blokove stanova i industriju

Naše riješenje ultrazvučnog mjerenja – Vaš ultrasnažni partner

Kamstrup je vodeći svjetski proizvođač mjerila energije i sistemskih riješenja za mjerenja potrošnje. 
Naša glavna područja su mjerenje toplinske energije, energije hlađenja, potrošnje vode, potrošnje električne energije i potrošnje plina. Osim toga, u suradnji sa Vama razvijamo automatsko očitanje podataka (AMR) i riješenja za usluge koje su potrebne Vašoj firmi.
Zastupljeni smo u više od 60 zemalja širom svijeta preko Kamstrupovih podružnica, ureda ili zastupnika. 
Svi zaposlenici se izuzetno trude ponuditi Vašoj firmi najbolje usluge i odgovoriti na opće tržišne informacije dobivene od naših povjerljivih partnera.
U tom smislu održavamo jaku obostranu suradnju. 
Kamstrup – kada zahtjevate kvalitetu, pouzdanost, inovaciju i partnerstvo. 


 
 
Ultrazvučni vodomjer
MULTICAL® 21 je Vaša garancija da je potrošnja svake litre vode točno izmjerena i obračunata. Za razliku od tradicionalnog mjerila, elektroničko ultrazvučno mjerilo radi sa niskim minimalnim protocima za vrijeme cijelog vijeka trajanja mjerila. Nema pokretnih dijelova pa je prema tome otporno na habanje i nečistoće u pitkoj vodi. U kombinaciji sa dugim vijekom trajanja mjerila, uključujući trajanje baterije od 16 godina i minimalnim troškovimaeksploatacije, osigurali ste riješenje sa najnižim troškovima. 
 
Tehnički napredan dizajn 
dopušta Vam slobodu montaže kompaktnog mjerila MULTICAL® 21 u svim radnim uvjetima, horizontalno kao i vertikalno ovisno o cijevima i instalacijskim uvjetima. 
Mjerilo je vakuumski zabrtvljeno da bi se izbjegao pristup vlage elektronici. Na taj način se izbjegava kondenzacija između stakla i specijalno dizajniranog velikog displeja. Mjerilo je vodonepropusno, testirano na stupanj zaštite IP68. To ga čini pogodnim za montažu u šahtove i daljinsko očitanje preko ugrađenog 
bežičnog M-Bus-a – brzo i sigurno.
 
Mjerenje potrošnje vode bez zagađivanja okoline
je ono o čemu ovdje govorimo. Izvješće o zaštiti okoline (Carbon Footprint), dokumentira visoki stupanj reciklaže mjerila i nizak utjecaj na okolinu. Kućište mjerila i mjerna cijev izrađeni su od sintetičkog materijala PPS u kojemu nema olova i drugih teških metala. – I naravno MULTICAL® 21 ima ugrađen nadzor curenja, što pomaže minimalizaciji gubitka vode mogućim curenjem – na korist zaštite okoline i smanjenja troškova.

 
MULTICAL® 21 – najjeftinije riješenje za mjerenje potrošnje hladne vode
 
Elektronički ultrazvučni vodomjer MULTICAL® 21
MULTICAL® 21 je statički vodomjer za hladnu vodu utemeljen na novoj tehnologiji. MULTICAL® 21 je mjerilo odobreno prema MID-u u klasi točnosti 2, i koje je 
tipno testirano prema OIML R 49. Mjerilo se koristi za mjerenje potrošnje hladne vode temperature od 0.1°C do 50°C. 
Mjerno područje vodomjera MULTICAL 21 pokriva tri dimenzije mjerila: Q3 = 1,6 m³/h, Q3 = 2,5 m³/h i Q3 = 4,0 m³/h. Mjerilo je na raspolaganju sa priključcima G¾ za cijev ½” i G1 za cijev ¾” i sa ugradbenim dužinama 105 mm, 110 mm i 130 mm, i sa cijevnim nastavcima za podešavanje na standardne dužine od 165 mm, 190 mm i 220 mm. MULTICAL® 21 je zaštićen naljepnicom i ovjeren. Mjerilo može i mora biti otvoreno jedino od jednog od Kamstrupovih ovlaštenih servisa pomoću specijalnog alata. Ako je mjerilo otvarano a zaštitna naljepnica slomljena, mjerilo više nije važeće za naplatu i tvornička garancija više ne vrijedi. 
 
Točnost i dug vijek trajanja
MULTICAL® 21 je tipno testiran prema OIML R 49, što garantira dugoročnu stabilnost točnosti i pouzdanosti mjerenja. Mjerilo nema pokretnih dijelova pa je prema tome otporno na nečistoće u vodi što osigurava dug vijek trajanja. MULTICAL® 21 mjeri sa točnošću koja je bolja od ± 2 % a dugoročna stabilnost i točnost mjerila održivi su i na protocima koja znatno prelaze nazivni protok. Sa početnim protokom od 3 l/h točnost mjerenja se održava čak i kod malih protoka. To znači da će račun korisnika odgovarati stvarnoj potrošnji.
 
Fleksibilna montaža
Kompaktni dizajn omogućuje laganu i brzu montažu vodomjera MULTICAL® 21. Mjerilo se može montirati horizontalno i vertikalno ovisno o montažnim uvjetima 
cjevovoda i to kako u nove tako i u postojeće instalacije. Specijalno dizajniran, veliki i zaštićen od zamagljivanja displej, omogućuje lagano očitanje mjerila. Osim pokazivanja protoka na displeju su prikazani grafička indikacija protoka i određen broj informativnih kodova i obavjesti. 
Osim toga, MULTICAL® 21 ima optičko oko preko kojega je moguće očitanje podataka o potrošnji i očitanje data loggera i serijsku PC vezu za konfiguriranje vodomjera.

Ultrazvuk
Statički ultazvučni vodomjer MULTICAL® 21 nije izložen trošenju uslijed nečiste vode – za razliku od tradicionalnih mjerila za hladnu vodu. Više od 20 godina iskustva je dokazalo da je ultrazvučni princip najpouzdaniji na duge staze. Dva ultrazvučna pretvornika se koriste za slanje zvučnih signala u smjeru protoka i suprotno od smjera protoka. Ultrazvučni signal koji putuje u smjeru protoka dolazi do drugog pretvornika prvi. Vremenska razlika između dva signala može se pret- voriti u brzinu protoka a na taj način također i u protok. 

Vakuumsko brtvljenje
MULTICAL® 21 je konstruiran kao vakuumska komora od ljevanog kompozitnog materijala koji u potpunosti štiti elektroniku od prodora vode. 
Mjerilo je testirano na tip zaštite IP68 što znači da je 100% vodonepropusno. To znači da mjerilo može biti montirano u kupaonice, gdje je izloženo prskanju i u šahtove, koji su često ispunjeni vodom. 

Nadzor curenja
MULTICAL® 21 konstantno nadzire potrošnju hladne vode. Ako mjerilo ne registrira minimalno jedan sat dnevno bez protoka, to može biti indikacija nepritegnute slavine ili curenja vodokotlića. Ovaj sistem obavještavanja pomaže Vam da brzo otkrijete gubitak vode što smanjuje potrošnju vode i troškove.
 
Materijali koji ne štete okolini
Kućište mjerila i mjerna cijev su izrađeni od sintetičkog materijala PPS koji na sadrži olovo i druge teške metale. Vodomjer MULTICAL® 21 ispunjava u potpunosti zahtjeve o ispuštanju teških metala u okolinu. Izvješće o zaštiti okoline (također poznato kao Carbon Footprint) za MULTICAL® 21 dokumentira da mjerilo ima nizak utjecaj na okolinu što znači da se minimalno 80% materijala može reciklirati kada se mjerilo povuče iz rada. 

Daljinsko očitanje
MULTICAL® 21 ima ugrađenu komunikaciju za prenos podataka za bežični M-Bus. Bežični M-Bus je jednosmjerna radio komunikacija sa otvorenim protokolom. Bežični M-Bus sistem sastoji se od vodomjera MULTICAL® 21 sa bežičnim M-Bus-om, čitača bežičnog M-Bus-a i PC programa za konfiguraciju i očitanje. Popis mjerila se prenosi u čitač bežičnog M-Bus-a i očitani podaci se brzo bežično izmjenjuju između čitača bežičnog M-Bus-a i PC-programa. Podaci se zatim mogu prenijeti u program za izdavanje računa. 

Izdavanje računa
Garantiranjem točnog mjerila je odlučna stvar da bi se došlo do korisnikovog povjerenja u izdani račun za potrošnju. To daje zadovoljstvo korisniku i osigurava njegovo plaćanje. Dugoročno stabilan i točan ultrazvučni vodomjer MULTICAL® 21 sa bežičnim M-Bus-om daje Vam optimalnu sigurnost podataka i daje korisniku račun sa stvarnom potrošnjom u domaćinstvu i na taj način račun kojemu korisnik u potpunosti vjeruje.
 

                                                                                                                              
          


MJERILA UTROŠKA ENERGIJE ( KALORIMETRI )


Kompaktno mjerilo grijanja i hlađenja sa maksimalnom funkcionalnošću

PrimjenaMULTICAL® 402 je kompaktno, ultrazvučno mjerilo koje registrira točnu potrošnju zahvaljujući izuzetnoj mjernoj točnosti. Mjerilu nije potrebno odr-žavanje i dugovječno je, čime garantira minimalne troškove eksploatacije.MULTICAL® 402 se koristi za grijanje, hlađenje i kombinirane sisteme (grijanje i hlađenje), gdje se voda, sa temperaturama od 2 do 160°C, koristi kao medij. Mjerilo je namijenjeno za mjerenje utroška energije u stanovima, 
obiteljskim kućama, kućama sa više obitelji, stambenim blokovima, stambenim četvrtima i manjim industrijskim postrojenjima.
Funkcionalnost
MULTICAL® 402 sastoji se od računske jedinice, mjerača protoka i dva termometra. Jednostavan je za ugradnju, očitanje i verifikaciju. Mjerno područje protokomjera je od 0,6 – 15 m³/h, a opcije napajanja su 230 ili 24 VAC, 2xAA baterije ili D-Cell baterija čiji vijek trajanja može biti do 16 godina. 
MULTICAL® 402 opremljen je konektorom za napajanje, što zamjenu baterije ili modula za napajanje čini izuzetno jednostavnom.Korištenjem tipki na računskoj 
jedinici, vrlo jednostavno je podesiti vrijeme, resetirati brojač sati i memoriju grešaka. Također je jednostavno pročitati podatke iz loggera (mjesečne i godišnje)
MULTICAL® 402 može primati impulse od dva vodomjera (za sanitarnu i pitku vodu), kao i poslati podatke o energiji i volumenu preko impulsnih izlaza. 
Ako mijenjate sa impulsnog ulaza na impulsni izlaz, mjerilo se automatski konfigurira. Nije potrebno ručno vršiti konfiguraciju.
 


 

Mjerenje energije
MULTICAL® 402 radi na slijedeći način:
Protokomjer registrira količinu vode za grijanje u m³ (kubičnim metrima) koja cirkulira kroz sistem za grijanje.
Termometri smješteni u polaznim i povratnim cijevima registriraju ohlađenje tj. razliku između ulaznih i izlaznih temperatura. MULTICAL® 402 izračunava potrošenu energiju na osnovu volumena vode za grijanje i hlađenje.
Očitanja
Kada pritisnemo gornju prednju tipku pojavljuje se novo očitanje. Donja prednja tipka pokazuje prijašnja očitanja i prosječne vrijednosti. Četiri minute nakon zadnjeg pritiska na prednju tipku mjerilo automatski ponovno pokazuje potrošenu energiju.MID oznake
Dopušteni radni uvjeti / mjerna područja
Računska jedinica q: 2°C…160°C DΘ: 3K…150K
Par termometara q: 10°C…150°C DΘ: 3K…140K
Protokomjer q: 15°C…130°C
Također se može upotrebiti kao mjerilo za hlađenje sa temperaturnim područjem 2...50°C ili kao kombinirano mjerilo za grijanje/
hlađenje sa temperaturnim područjem 2...130°C, bez MID odobrenja.
Mehaničko okruženje
M1 (fiksna montaža sa minimumom vibracija).
Elektromagnetsko okruženje
E1 (kućište/laka industrija). Mjerni kablovi mjerila moraju se povući na udaljenosti min. 25 cm od ostalih instalacija.
Klimatsko okruženje
Mora se montirati u okolini bez kondenzirajuće vlage i u zatvorenom prostoru. Temperatura prostora mora biti između 5…55°C.
Održavanje i popravak
Koncesionar toplinske energije može mijenjati komunikacijske module, bateriju i termometre. Protokomjer se ne smije odvajati od računske jedinice.
Ostali popravci zahtjevaju reverifikaciju u akreditiranom laboratoriju.
MULTICAL® 402, tip 402-W i 402-T moraju biti spojeni na termometre
tipa Pt500.
MULTICAL® 402, tip 402-V mora se spojiti na termometre tipa Pt100.
Zamjena baterije
Kamstrup tip 402-000-2000-000 (D-cell) ili 402-000-1000-000 (2 x AA-cells).

Sadržaj
1    Opće informacije                                                                       
2    Montaža termometara                                                              
2.1 Termometri za montažu u zaštitnu cijev                                  
2.2 Kratki termometri za direktnu ugradnju 6
3    Informacijski kodovi ”INFO”                                                      
4    Montaža protokomjera                                                             
4.1 Montaža brtvi i kratkih direktnih termometara u protokomjer MULTICAL®-a 402                                                  
4.2 Montaža MULTICAL® -a 402                                                 
4.3 Primjeri za montažu                                                                  
5    Montaža računske jedinice                                                    
5.1 Kompaktna montaža                                                                 
5.2 Montaža na zid                                                                            
6    Napajanje                                                                                    
6.1 Baterijsko napajanje                                                                
6.2 Moduli mrežnog napajanja                                                       
7    Provjera ispravnosti                                                                 
8    Električno spajanje                                                                   
9    Utični moduli                                                                               
9.1   Impulsni ulazi                                                                              
9.2   Impulsni izlazi                                                                              
9.3   Podaci + impulsni ulazi, tip 402-0-10                                     
9.4   Podaci + impulsni izlazi, tip 402-0-11                                      
9.5   M-Bus + impulsni ulazi, tip 402-00-20                                     
9.6   M-Bus + impulsni izlazi, tip 402-00-21                                     
9.7   Wireless M-Bus, tip 402-0-30                                                    
9.8   Radio, tip 402-0-40 i 402-0-41                                                  
9.9   Radio + impulsni ulazi, tip 402-0-42 i 402-0-44                     
9.10 Radio + impulsni izlazi, tip 402-0-43 i 402-0-45                   
10   Podešavanje preko prednjih tipki                                           

1. Opće informacije
Pročitajte ovo uputstvo prije montaže mjerila. U slučaju neispravne montaže Kamstrupova garancija ne vrijedi.
Molimo Vas da obratite pažnju na to da se moraju poštivati slijedeći uvjeti montaže:
- Klasa tlaka PN16/PN25, vidi oznaku. Oznaka
na protokomjeru se ne odnosi na
niže spomenute dijelove mjerila
- Klasa tlaka, Kamstrup
par termometara tip DS: PN16
- Klasa tlaka, Kamstrup
zaštitne cijevi iz nehrđ. čelika: PN25
Pri temperaturama medija u protokomjeru iznad 90°C , preporučuje se uporaba prirubničkih mjerila a računska jedinica mora biti montirana na zid.
2. Montaža termometara
Termometri koji se koriste za mjerenje temperature u polazu i povratu su upareni termometri i ne smiju se nikada razdvajati.
MULTICAL® 402 je po pravilu snabdjeven sa montiranim termometrima. Prema EN 1434 dužina kablova se ne smije mijenjati. Ako je neophodno, termometri se uvijek moraju mijenjati u parovima. Jedan termometar je označen sa crvenom oznakom i mora se ugraditi u polaznu cijev. Drugi termometar je označen sa plavom oznakom i mora se ugraditi u povratnu cijev (vidi poglavlje 8, strana 14).
2.1 Termometri za montažu u zaštitnu cijev
Poželjno je da se zaštitne cijevi montiraju u T-komad ili u Y-komad sa nagibom od 45°. Vrh zaštitne cijevi mora biti usmjeren suprotno od smjera strujanja i smješten u sredini strujanja vode.

Termometri se moraju umetnuti do dna zaštitne cijevi . Ako se zahtjeva brzi odziv koristi se specijalna pasta za vođenje topline. Gurnite plastični dio na kabelu termometra u zaštitnu cijev i osigurajte kabel sa priloženim vijkom M4. Vijak zategnite samo sa prstima. Zapečatite zaštitnu cijev koristeći plombu i žicu za plombiranje.
2.2 Kratki termometri za direktnu ugradnju
Kratki direktni termometri se mogu montirati u specijalne kuglaste slavine ili u specijalne T-cijevi , oboje sa navojima do R1 i unutarnjim ugradbenim navojem M10 za direktni kratki termometar.
Za montažu u postojeće instalacije grijanja sa standardnim kutnim komadima Kamstrup A/S može isporučiti mesingane kolčake R½ i R¾za kratke direktne termometre.
Kratki direktni senzori se mogu također montirati direktno u sve Kamstrupove protokomjere ULTRAFLOW® u varijantama sa navojima G¾ i G1. Pričvrstite lagano mesinganu maticu termometra (cca. 4 Nm) koristeći ključ sa otvorom 12 mm i plombirajte termometar sa plombom i žicom za plombiranje.
 
3. Informacijski kodovi ”INFO”
MULTICAL® 402 neprestano nadgleda određeni broj važnih funcija. Ako postoji ozbiljna greška u mjernom sistemu ili instalaciji, na displeju se pojavljuje treptajuća oznaka “INFO”. Dok mjerni uređaj pokazuje “INFO”, aktiviranjem gornje prednje tipke može se očitati info kod. Info kod je vidljiv dokle god postoji greška ili dok se mjerilo specijalno ne konfigurira za ”ručno resetiranje info kodova”. Kada info kod traje jedan sat, sprema se u info log.


Ako se pojavi nekoliko info kodova odjednom, na displeju je prikazan zbroj info kodova. Npr. ako su obadva termometra izvan mjernog područja, na displeju je prikazan info kod 12.

4. Montaža protokomjera
Prije montaže protokomjera sistem se mora isprati a zaštita sa protokomjera (plastične folije) skinuti. Ispravno mjesto montaže protokomjera (polazna ili povratna cijev) vidljivo je iz prednje naljepnice MULTICAL®-a 402. Smjer protoka određen je sa strelicom na boku protokomjera.
4.1 Montaža brtvi i kratkih direktnih termometara u protokomjer MULTICAL®-a 402
Kamstrupovi kratki direktni termometri mogu se montirati samo u instalacije do PN16. Čep montiran u protokomjeru MULTICAL®-a 402 može se koristiti u instalacijama sa klasom tlaka PN16 i PN25.

Protokomjer se može koristiti u obje klase pritisaka PN16 i PN25 i može imati oznaku PN16 ili PN25 kako želite. Eventualno isporučene brtve mogu se koristiti samo za PN16. Za PN25 instalacije moraju se koristiti odgovarajuće PN25 brtve.
Kod verzija G¾x110 mm i G1x110 mm treba provjeriti da li je duljina navoja od 10 mm dovoljna. Vidi sliku ispod.

Ravni dio prije mjerila: MULTICAL® 402 ne zahtjeva ravne dijelove ispred i iza mjerila da bi se zadovoljila pravila Measuring Instruments Directive (MID) 2004/22/ EC i EN 1434:2009. Ravni dio je neophodan jedino u slučaju velikih poremećaja strujanja ispred mjerila. Preporučujemo da se pridržavate smjernica prema CEN CR 13582.

A Preporučeno mjesto montaže protokomjera
B Preporučeno mjesto montaže protokomjera
C Neprihvatljivo mjesto montaže zbog rizika od pojave zraka u sistemu
D Prihvatljivo u zatvorenim sistemima. Neprihvatljivo mjesto montaže u otvorenim sistemima zbog rizika od pojave zraka u sistemu
E Protokomjer se ne smije montirati odmah iza ventila, uz iznimku blok ventila (ventil kuglastog tipa) koji mora biti u potpunosti otvoren kada se ne koristi za zatvaranje.
F Protokomjer se nikada ne smije montirati na ulaznoj strani pumpe
G Protokomjer se nikada ne smije montirati iza dvostrukog koljena u dvije razine

Zbog izbjegavanja kavitacije radni tlak na MULTICAL®-u 402 mora biti min. 1.5 bar kod qp i min. 2.5 bar kod qs. To se odnosi na temperaturedo približno 80°C.
MULTICAL® 402 se ne smije izlagati pritiscima nižim od pritiska okoline (vacuum).
5. Montaža računske jedinice
Računska jedinica MULTICAL® 402 se može montirati na dva različita načina:

5.1 Kompaktna montaža

Računska jedinica je montirana direktno na protokomjer. Nakon montaže računska jedinica se plombira sa plombom i žicom za plombiranje. U slučaju jake kondenzacije (npr. rashladni sustavi) preporučujemo montažu računske jedinice na zid. U tom slučaju MULTICAL® 402 mora biti u izvedbi zaštite od kondenzacije.

5.2 Montaža na zid
Zidni nosači omogućuju montažu MULTICAL®-a 402 direktno na svaki zid. Koristite nosač kao šablonu za označavanje i bušenje u zidu dvije rupe 6 mm.

6. Napajanje

 MULTICAL® 402 se može napajati iz ugrađene litijeve baterije ili preko ugrađenih modula za napajanje 24 VAC ili 230 VAC. Dvije žice iz baterije ili modula za napajanje se spajaju sa računskom jedinicom preko konektora sa dva kontakta.

6.1 Baterijsko napajanje
MULTICAL® 402 je spojen na litijevu bateriju, D-cell bateriju ili 2 x AA baterije. Optimalni vijek trajanja baterije postiže se držanjem baterije na temperaturi ispod 30°C, npr. montažom računske jedinice na zid. Napon litijeve baterije je gotovo stalan kroz vijek trajanja baterije (približno 3.65 V). Zbog toga nije moguće odrediti preostali kapacitet baterije mjerenjem napona. Baterija se ne može i ne smije puniti i ne smije biti kratko spojena. Iskorištene baterije se moraju predati u ustanovu koja se bavi uništavanjem takve vrste otpada.

6.2 Moduli mrežnog napajanja
Moduli imaju klasu zaštite II i spojeni su preko dvožičnog kabela (bez uzemljenja) kroz kabelske uvodnice računske jedinice smještene na desnoj strani ploče za spajanje. Koristite kabel sa vanjskim promjerom 5-10 mm i osigurajte ispravnu demontažu kao i ispravnu montažu krajeva kabela u stezaljke. Max. dopušteni osigurač: 6 A Moraju se poštivati državna pravila o montaži .

7. Provjera ispravnosti
Kada je mjerilo u potpunosti montirano provjerite njegovu radnu ispravnost. Otvorite termoregulatore i slavine da bi uspostavili strujanje vode kroz sistem grijanja. Pritisnite gornju tipku na MULTICAL®-u 402 i provjerite dali su prikazane vrijednosti na displeju za temperature i protok u normalnim granicama.
8. Električno spajanje 
Dva para 2-žičnih termometara moraju se spojiti na stezaljke 5 i 6 (T1), i 7 i 8 (T2). Polaritet termometara T1 i T2 nije važan.
Vidi ispod položaje stezaljki:

 

Stezaljka br.

Standardno mjerenje grijanja i hlađenja

T1

5–6

Termometar u polazu (crveno)

T2

7–8

Termometar u povratu (plavo)

9. Utični moduli
Pomoću utičnih modula MULTICAL® -u 402 može se dodati nekoliko dodatnih funkcija. Pojedini moduli su ukratko opisani u nastavku.
9.1 Impulsni ulazi
Impulsni izlazi (VA) i (VB) se koriste za spajanje dodatnih vodomjera bilo sa Reed kontaktnim izlazom bilo sa pasivnim elektroničkim impulsnim izlazom. Min. trajanje impulsa je 30 msek. a max. frekvencija impulsa je 0.5 Hz. Ako je modul sa impulsnim izlazima montiran u MULTICAL® 402, mjerilo je automatski konfigurirano za impulsne ulaze. Obratite pažnju da odnos (litre/impuls) mora odgovarati dodatnom vodomjeru i konfiguraciji VA i VB. Nakon isporuke kofiguracija VA i VB (config FF i GG) može promijeniti pomoću PC programa METERTOOL.

Pomoću utičnih modula MULTICAL® -u 402 može se dodati nekoliko dodatnih funkcija. Pojedini moduli su ukratko opisani u nastavku.
9.2 Impulsni izlazi
Impulsni izlazi za energiju (CE) i volumen (CV) su dizajnirani sa darlington optocouplerima i na raspolaganju su sa mnogo utičnih modula. Max. napon i struja su 30 VDC i 10 mA.
Ako je modul sa impulsnim izlazima montiran u MULTICAL® 402, mjerilo je automatski konfigurirano za impulsne izlaze. Trajanje impulsa je određeno na 32 msek. ili 0.1 sek. Nakon isporuke trajanje impulsa se može promjeniti pomoću PC programa METERTOOL. Rezolucije impulsnih izlaza uvijek slijede zadnju pritisnutu tipku energije i volumena prikazanih na displeju
 

9.3 Podaci + impulsni ulazi, tip 402-0-10
Podatkovne stezaljke se koriste za spajane sa npr. PC-om. Signal je pasivan i galvanski odvojen od optocouplera. Pretvaranje u RS232 zahtjeva spajanje podatkovnim kabelom 66-99-106 (D-Sub 9F) ili 66-99-098 (USB) sa slijedećim priključcima:

9.4 Podaci + impulsni izlazi, tip 402-0-11
Podatkovne stezaljke se koriste za spajane sa npr. PC-om. Signal je pasivan i galvanski odvojen od optocouplera. Pretvaranje u RS232 zahtjeva spajanje podatkovnim kabelom 66-99-106
(D-Sub 9F) ili 66-99-098 (USB)kao što slijedi:


9.5 M-Bus + impulsni ulazi, tip 402-00-20
M-Bus modul sa primarnim, sekundarnim i poboljšanim sekundarnim adresiranjem.
Modul je spojen na M-Bus master preko stezaljki 24 i 25 koristeći dvostruki par. Polaritet nije važan. Modul se napaja iz mastera na koji je spojen.
9.6 M-Bus + impulsni izlazi, tip 402-00-21
M-Bus modul sa primarnim, sekundarnim i poboljšanim sekundarnim adresiranjem. Modul je spojen na M-Bus master preko stezaljki 24 i 25 koristeći dvostruki par. Polaritet nije važan. Modul se napaja iz mastera na koji je spojen.
9.7 Bežični M-Bus, tip 402-0-30
Radio modul je dizajniran tako da čini dio Kamstrupovog ručnog bežičnog M-Bus sistema za očitanje, koji radi na slobodnoj frekvenciji 868 MHz.Radio modul se isporučuje opremljen sa unutarnjom antenom ili priključkom za vanjsku antenu. 
9.8 Radio, tip 402-0-40 i 402-0-41
Ovi radio moduli su Vaš prvi korak prema očitanju pomoću Kamstrupovog ručnog sistema za očitanje, npr. USB Čitača Mjerila i ručnog uređaja MT Pro, koji rade na slobodnoj frekvenciji u području 434 MHz. Radio modul se isporučuje sa unutarnjom antenom.
9.9 Radio+ impulsni ulazi, tip 402-0-42 i 402-0-44
Radio moduli su optimizirani tako da čine dio Kamstrupovog sitema radio mreže koja radi na slobodnoj frekvenciji u području 434 MHz, ali se također može koristiti za očitanje pomoću ručnog uređaja u istom frekvencionom području. Radio modul se isporučuje opremljen sa unutarnjom antenom ili priključkom za vanjsku antenu i dva impulsna ulaza.
9.10 Radio+ impulsni izlazi, tip 402-0-43 i 402-0-45
Radio moduli su optimizirani tako da čine dio Kamstrupovog sitema radio mreže koja radi na slobodnoj frekvenciji u području 434 MHz, ali se također može koristiti za očitanje pomoću ručnog uređaja u istom frekvencionom području.
Radio modul se isporučuje opremljen sa unutarnjom antenom ili priključkom za vanjsku antenu i dva impulsna izlaza.

10. Podešavanje preko prednjih tipki
Datum, vrijeme i primarna M-Bus adresa mogu se podešavati pomoću tipki na prednjoj strani računske jedinice.
1 Na displeju odredite očitanje koje želite mijenjati
2 Isključite napajanje mjerila
3 Pričekajte dok se mjerilo ne isključi (do 2.5 minute). Ne pritiskajte niti jednu tipku
4 Držite pritisnutu glavnu tipku za vrijeme spajanja napajanja na mjerilo dok sa displeja ne isčeznu svi redovi
5 Meni za podešavanje je sada aktiviran
Aktivranjem menija za podešavanje na displeju se pokazuje očitanje koje želite promijeniti i istovremeno treperi krajnja desna tipka:

Pritiskom na glavnu tipku prelazite na slijedeću vrijednost od desna na lijevo:Za dodatne informacije pošaljite nam UPIT.