Naziv obavijesti: *
Ime i Prezime:
Telefon / e-mail: *
Poruka: *
Popunjavanjem ovog obrasca poduzeće će dobiti vaš upit. Posredovani podaci pohranit će se također i u bazi ePIRH-a, zbog osiguravanja transparentnosti poslovanja, za razdoblje od jedne godine.

Revident

Upit
Proizvodi i usluge
Akcije
Revident
 
Revident je fizička osoba koja može sama obavljati projektantske poslove u području kontrole projekta.
Ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata revident može dobiti ako zadovolji sljedeće uvjete:
  • Mora biti ovlašteni inženjer građevinarstva i imati najmanje deset godina iskustva u struci (projektanta, glavnog projektanta, projerktanta voditelja, koordinatora projekta, nadzornog inženjera i odgovornog projektanta)
  • Ako je doprinjeo tehničkoj struci (znanstveni ili stručni rad)
Protiv ovog ovlaštenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Revident ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata dobiva od ministra, odnosno uvjeti koje mora ispuniti propisuje ministar pravilnikom.
Za sva pozitivna izvješća odgovoran je revident, bilo da se radi o cijelom projektu ili dijelu projekta za koje je proveo kontrolu.
Revident ne može obaviti kontrolu:
  • Ako je sudjelovao djelomično ili u cijelosti u izradi projekta
  • Ako je projekt izrađen ili nostrificiran u pravnoj osobi u kojoj je zaposlen

 
Pravne osobe ovlaštene za obavljanje provjere projekata i fizičke osobe – revidenti se nalaze na popisu koji se jednom godišnje objavljuje u Narodnim novinama.
Tvrtka Max-ing d.o.o. nalazi se na adresi Ivana Šibla 9, Novi Zagreb-Središće i osnovna djelatnost tvrtke je izrada projektne dokumentacije za sve vrste konstrukcija. Obavljaju projektantski građevinski nadzor i revizije projekata metalnih i spregnutih konstrukcija. Tvrtku je osnovao diplomirani inženjer građevinarstva Želimir Frančišković 1993. godine, ovlašteni revident za metalne i spregnute konstrukcije. Inženjer Frančišković ima višegodišnje iskustvo u praksi vezanoj uz djelatnosti koje tvrtka obavlja.

Karta:


Za detaljnije informacije pošaljite UPIT preko portala ePIRH.