Naziv obavijesti: *
Ime i Prezime:
Telefon / e-mail: *
Poruka: *
Popunjavanjem ovog obrasca poduzeće će dobiti vaš upit. Posredovani podaci pohranit će se također i u bazi ePIRH-a, zbog osiguravanja transparentnosti poslovanja, za razdoblje od jedne godine.

Revident za metalne konstrukcije

Upit
Proizvodi i usluge
Akcije
Revident za metalne konstrukcije
 
Revident za metalne konstrukcije je pojedinac koji može samostalno obavljati projektne zadatke u području kontrole projekta.

Da bi bio ovlašten za obavljanje kontrole projekata, revident mora zadovoljiti sljedeće uvjete:
  • Moraju biti ovlašteni inženjer građevinarstva s najmanje deset godina iskustva u struci (kao projektant, glavni projektant, voditelj projekta, koordinator projekta, nadzorni inženjer ili odgovorni projektant).
  • Moraju doprinijeti tehničkoj struci (znanstvenim ili stručnim radom).
  • Protiv ovog ovlaštenja ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni postupak.
     

 
Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata dodjeljuje ministar, a uvjete koje treba ispuniti propisuje ministar putem propisa.

Revident je odgovoran za sve pozitivne izvještaje, bilo da se radi o cijelom projektu ili dijelu projekta za koji su proveli kontrolu.

Revident ne može obavljati kontrolu ako je sudjelovao djelomično ili u cijelosti u izradi projekta, ili ako je projekt izrađen ili priznat u pravnoj osobi u kojoj je zaposlen.

Pravne osobe ovlaštene za obavljanje provjere projekata i fizičke osobe - revidenti nalaze se na popisu koji se godišnje objavljuje u Narodnim novinama.

Tvrtka Max-ing d.o.o. smještena je na adresi Ivana Šibla 9, Novi Zagreb-Središće, a osnovna djelatnost tvrtke je izrada projektne dokumentacije za različite vrste konstrukcija. Obavljaju nadzor inženjerskih konstrukcija i revizije projekata koji uključuju metalne i kompozitne konstrukcije. Tvrtku je osnovao Želimir Frančišković, diplomirani građevinski inženjer i ovlašteni revident za metalne i kompozitne konstrukcije. Inženjer Frančišković ima obimno iskustvo u području povezanom s aktivnostima tvrtke.

Za detaljnije informacije pošaljite UPIT preko portala ePIRH.