Naziv obavijesti: *
Ime i Prezime:
Telefon / e-mail: *
Poruka: *
Popunjavanjem ovog obrasca poduzeće će dobiti vaš upit. Posredovani podaci pohranit će se također i u bazi ePIRH-a, zbog osiguravanja transparentnosti poslovanja, za razdoblje od jedne godine.

MTB inženjering d.o.o. - Proizvodi i usluge

  1. WIKA
Mjerila tlaka: manometri, digitalni manometri, pretvornici tlaka, procesni pretvornici tlaka, 
manometri s izlaznim signalima, tlačne sklopke, kontaktni manometri, prenosnici tlaka,  kompletna mjerila s prijenosnicima tlaka, slavine, ventili i ostale naprave, redukcije i ostala armatura za montažu mjerila tlaka i dodaci za električna mjerila tlaka.
Mjerila temperature: mehanički termometri, digitalni indikatori, otpornički termometri, termoparovi, pretvornici temperature, temperaturne sklopke, kontaktni termometri, temperaturni regulatori, zaštitne košuljice i programatori.
Mjerila razine (nivoa): Bypass indikatori nivoa, indikator nivo sa steklenom cijevi, potopni senzori tlaka, kontinuiranje-mjerenje nivoa s plovkom, sklopke nivoa (s plovkom), optoelektroničke sklopke, dodatna oprema za Bypass i indikator nivoa.
Osnovni elementi za mjerenje protoka: sklopne protoka i senzori protoka zraka. 
Kalabracijska tehnika - etalonska mjerila tlaka, temperature i električnih veličina: digitalni manometri, ručni instrumenti,precizna mjerila tlaka, tlačni kalbratori, tlače vage, ručno generiranje tlaka, referentni termometri, temperaturne (tekuće) kupke, temperaturni suhi blok kalibratori, otpornički mostovi, električni kalibracijski instrumenti i dodatna oprema.
SF6: indikatori gustoće plina, senzori gustoće plina, monitori gustoće plina, sklopke gustoće plina, servisna oprema, analitički instrumenti, instrumenti za detekciju, ventili, brze spojnice i crijeva i kalibracijski sistemi.
 
  1. GREISINGER
Mjerenje buke
Mjerenje strujanja zraka
Mjerenje pH vrijednosti
Mjerenje vlage
Mjerila temperature
Mjerila tlaka
 
 
  1. LUFFT
Temperatura: mjerila temerature u meterologiji i cestovnom prometu.
Relativna vlažnost: nude optimalni princip mjerenja relativne vlažnosti.
Temeratura i relativna vlažnost: bez točnog mjerenja temperature nema ni dobrog mjerenja vlage.
Oborine: instrumenti za mjerenje svih vrsta oborina.
Tlak: mjerenje tlaka je ključan podatak za meterologiju.
Vjetar: za industriju i meterologiju.
Zračenje: u ponudi su instrumenti različitih klasa točnosti.
Data Logger: za arhiviranje mjerenja lokalno, na udaljena računala...
Kolničke sonde: za točan izračun stanja kolnika.
Optički senzori: za mjerenje visine snijega, visine oblaka, magle...
 
  1. LUDWIG SCHNEIDER
Precizni hidrometri
Kontaktni, stakleni termometri
Precizni laboratorijaski termometri
Stakleni termometri za opću primjenu
Strojni termomeri
 
  1.  
  2. ERKA
 
 
Živini tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka
Tlakomjeri na pero za mjerenje krvnog tlaka