Pravilnik o zaštiti od požara

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 8
Sesvete ...
Više...
Crnojezerska ulica 18
Zagreb ...
Više...
Upit
Proizvodi i usluge
Akcije
PRAVILNIK
Pravilnik o zaštiti od požara donosi se na temelju članka 21.stavka 1. Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/10) sukladno s člankom 3. i 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN broj 116/2011).
Građevine, prostori ili dijelovi prostora su ovim Zakonom razvrstani u četiri kategorije ugroženosti od požara, sukladno uvjetima, kriterijima i osnovama koje utvrđuje Pravilnik.
Temeljem ovog Zakona u cilju zaštite donosi se Pravilnik o zaštiti od požara  kako  bi se  poduzele tehničke, organizacijske te druge radnje i mjere za:
  • otklanjanje opasnosti od nastanka
  • otkrivanje, obavješćivanje i sprječavanje širenja i gašenja požara
  • spašavanje života ugroženih požarom
  • smanjenje i sprječavanje štetnih posljedica koje mogu biti uzrokovane požarom
  • otklanjanje posljedica od požara te utvrđivanje njihovog uzroka
Pravilnikom se uređuju pitanja organizacije i provođenja protupožarne zaštite  za prostore koje koristi klijent.
Pravilnikom uređuju se mjere:
  1. 1. kojima se smanjuje ili otklanja opasnost od nastajanja požara
  2. 2. kojima se djelatnici upoznaju s opasnostima od požara prilikom stupanja na rad ili prilikom promjene radnog mjesta
  3. 3. obveze djelatnika zaduženog za zaštitu (održavanje opreme i sustava za dojavu u ispravnom stanju, održavanje instalacija, postrojenja i uređaja koje mogu prouzročiti nastanak ili širenje požara)
  4. 4. obveze direktora, predstojnika, voditelja i djelatnika u njihovom djelokrugu i odgovornost radi nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara
  5. 5. zaduženja djelatnika u slučaju nastanka požara

Tvrtka Eurostandard d.o.o kombinirajući dugogodišnje iskustvo i znanje svojih djelatnika i izradit će za svoje klijente Pravilnik o zaštiti od požara na temelju Zakona u optimalnom vremenskom roku.
Za detaljnije informacije pošaljite e-mail preko opcije UPIT na Portalu ePIRH.
Kontak:
Eurostandard d.o.o. - atesti
Mesnička 13
Telefon: 01 485 25 32
Mobitel:098 312 472
Telefax:01 485 25 32