Djelatnosti
Naziv obavijesti: *
Ime i Prezime:
Telefon / e-mail: *
Poruka: *
Popunjavanjem ovog obrasca poduzeće će dobiti vaš upit. Posredovani podaci pohranit će se također i u bazi ePIRH-a, zbog osiguravanja transparentnosti poslovanja, za razdoblje od jedne godine.

TraceTek-Hrvatska

Upit
Proizvodi i usluge
Akcije
Trebate detekciju curenja - TraceTek?

Rješenje vaših problema s curenjem su TraceTek sustavi  tvrtke ELGRI d.o.o. Hrvatska.


Nazovite!
Telefon: 01 6050 188
Mobitel: 091 310 39 53Djelatnosti koje obavlja su: elektronika, grijaći kabeli, konektori, protupožarni uređaji za specijalna vozila, ugrađuje i sustave TraceTek (detekcija curenja) - Elgri d.o.o. Hrvatska. Zastupa za Hrvatsku inozemne tvrtke ITT CANNONKIDDE DEUGRA  i RAYCHEM koje proizvode  TraceTek sustave (Hrvatska), a koji su namjenjeni  industriji, komercijalnoj upotrebi, zaštiti okoliša i kulturnog nasljeđa .
 U ranim 80-tim, tvrtka Raychem razvija sustave za lociranje i detekciju curenja TraceTec. Posebnu primjenu ovi proizvodi imaju  u graditeljstvu, gdje su jedan od najpoznatijih i najcjenjenijih brandova. 
TraceTek sustavi mogu biti instalirani i koristiti se 5, 10 ili 15 godina prije nego se pojave prva curenja. 
Čak i najmanje pukotine mogu prouzročiti štete u radu. Takvi incidenti predstavljaju gubitke u vremenu zbog popravljanja i čišćenja. Ugradnja TraceTek sustava (Hrvatska) omogućava otkrivanje pukotine i njeno popravljanje prije nego nastane šteta. Sustav TraceTek sastoji se  od senzorskog kabela i modula alarma i lociranja, a može se koristiti za otkrivanje curenja vode (muzeji, galerije, knjižnice, računalne i serverske prostorije, telefonske centrale, arhive....), mazuta, ulja, goriva, nafte (magistralni cjevovodi,spremnici...).
Korištenjem digitalnih signala ostvaruje se lokalna, mrežna i udaljena dijagnostika-TraceTek Hrvatska.
TraceTek kabeli za detekciju curenja koriste se više od 25 godina.

Izbjegnite svaki rizik - TraceTek Hrvatska

Zašto biste doživljavali ove neugodnosti, kad već postoji mogućnost nadzora velikih površina. Pukotine mogu prouzročiti prekide u radu, smetnje i skupe štete. One predstavljaju znatne gubitke vremena zbog čišćenja i popravaka. TraceTek tehnologija pronalazi pukotine na licu mjesta te točno odredi njihovu poziciju i lokalizira je - tako može ograničiti štetu prije nego što se proširi dalje. TraceTek -  sustav za upozoravanje i otkrivanje pukotina u cijevima i drugim prostorima ispunjenim tekućinama je sustav za lociranje svoju pouzdanost  već je pokazao diljem svijeta, a sad je dostupan i u Hrvatskoj. Korišten je u mnogobrojnim ustanovama, u centrima za podatke i telekomunikacije, u upravnim i gospodarskim institutima, knjižnicama arhivima, muzejima... TraceTek, sustav otkrivanja pukotina i lociranja otkriva pukotine na licu mjesta, aktivira alarm te pokazuje točnu udaljenost do mjesta na kojem tekućina prodire van. Karta curenja pokazuje točno i precizno mjesto curenja.

Nadzor velikih površina I nadzor na određenoj točki - TraceTek Hrvatska

Kod drugih vrsta nadzora, tekućina koja prodire van mora dosegnuti određenu točku kako bi senzor na toj točki aktivirao alarm. Stoga curenje se može se u određenim situacijama znatno pojačati, prije nego što dosegne određeni senzor. Kod TraceTek-a Hrvatska će biti registrirana tekućina čim dotakne kabel senzora. Polaganje kabela u neposrednoj blizini potencijalnih izvora opasnosti osiguravaju da se pukotine na vrijeme otkriju. Jedinica za lociranje TTDM pokazuje udaljenost do mjesta pukotine, tako da se smjesta mogu poduzeti učinkovite protumjere.

Nadzor velikih površina s TraceTekom


TraceTek Hrvatska sustav lociranja otkriva pukotine na mjestu nastajanja, signalizira uzbunu te pokazuje točnu lokaciju pukotine. Obraćanjem pažnje na karti položaja sustava (koja dolazi kao dio TraceTek sustava) možete brzo naći pukotinu na njenom izvoru.Neotkrivene pukotine iako tako male mogu imati teške posljedice - TraceTek Hrvatska

PODRUČJE PROBLEMA:
 • Vodovi za grijanje i hlađenje
 • Klima uređaji
 • Dvostruka dna
 • Sanitarni čvorovi i slični cjevovodni sustavi
 • Podrum
 • Blokade otoka
 • Krovovi
 • Automati za kavu i napitke
POTENCIJALNE POSLJEDICE:
 • Vremena ispada i mirovanja
 • Ispadi kompjutora i mreže
 • Potpuni ispad telefonskih sustava
 • Odgovornost za štete prema stanoprimcima i najmoprimcima
 • Gubitak važnih spisa i podataka
 • Štete na strojevima i predmetima uređenja
PODRUČJE KORIŠTENJA:
 • Dupli podovi u računskim centrima
 • Internet računski centri
Što se događa kada cjevovodi koji prolaze iznad telefonske centrale neke zgrade iznenada postanu propusni? Ili ako jedan odvod poplavi, koji se nalazi u blizini računskog centra?
Razmjer štete može biti znatan - posebno onda ukoliko se pukotina dulje vrijeme ne otkrije.

Rano otkriti, brzo otkloniti - TraceTek Hrvatska

Čim voda koja prodire dotakne kabel, TraceTek Hrvatska sustav aktivira alarm. Obzirom da TraceTek kabel registrira vodu na svojoj cijeloj duljini - a ne samo na određenim izoliranim mjestima bit ćete pravovremeno upozoreni.

 
U uredima pridonosi TraceTek sistem tome da se spriječe​ veće štete ili vrijeme ispada sistema.

Fleksibilan - za sve primjene
Visoka fleksibilnost TraceTek sustava omogućuje korisniku individualno polaganje - jednostavno ili složeno kako to nalažu zahtjevi. Osim toga TraceTek sustav se može integrirati u tehniku vodova zgrade.

Bez vremena ispada
Čak iako je locirana pukotina kod koje dolazi do gubitka tekućine, osiguranje daljnji nadzor.

Postrojenje grijanja i klimatizacije


TraceTek - kabel je izrazito pogodan za nadzor vodom pogođenih postrojenja za grijanje i klimatizaciju. Ako se otkrije jedno propusno mjesto sustav zatvara ventil dovoda vode i sprečava tako skupe štete na uredskoj opremi.

Telefonska centrala


TraceTek - senzorski kabel nadzire cjevovode koji su postavljeni nad visoko osjetljivim telekomunikacijskih uređajajima. Ako se  pojavi pukotina i istjecanja tekućine, javlja smjesta TraceTek - jedinica za lociranje, smetnju centru za tehniku vodova zgrade.

Područja sa mehaničkim ili električnim postrojenjimaTrace-Tek - sustavi osiguravaju nadziranje podruma i katova non-stop u pogledu nastajanja pukotina kod kojih dolazi do gubitka tekućine. Jedan specijalni Trace-Tek - senzorski kabel se upotrebljava za nadziranje agregata za struju u slučaju nužde: reagira na istjecanje dizelskog i drugih ugljikovodika.

Opskrbna okna


Propusna mjesta u opskrbnim oknima mogu pod određenim uvjetima mogu prouzročiti štete na više katova. TraceTek - sustavi nude fleksibilne mogućnosti polaganja kabela, tako da se i međusobno jako udaljene prostorije mogu nadzirati pomoću T-spojeva ili graničnika područja. Za pravovremeno otkrivanje služe senzorski kabeli na svim katovima - jedinica za lociranje utvrđuje točnu poziciju mjesta kod kojeg dolazi do gubitka tekućine.

Ispadi sistema mogu imati katastrofalne posljedice - Tracetek Hrvatska

PODRUČJE PROBLEMA:
 • Vodene cijevi za hlađenje
 • Klima uređaji
 • Vodoravno položene cijevi
 • Dvostruka dna
 • Pukotine u temelju
 • Krovovi
 • Sanitarni čvorovi i slični cjevovodni sustavi

POTENCIJALNE POSLJEDICE:
 • Vremena ispada i mirovanja
 • Potpuni ispad telefonskih sustava
 • Šteta na strojevima
 • Gubitak važnih spisa i podataka
 • Troškovi čišćenja i troškovi rada
Ako planirate ili posjedujete kompjutersku mrežu ili telekomunikacijski uređaj, znate koliko je važno da vaš sustav radi bez prekida. Smetnje vode k financijskim gubitcima. Kako biste spriječili prekide poslovanja trebali biste koristiti sustav koji pukotinu kod koje dolazi do curenja tekućine može locirati na licu mjesta.Ovaj TraceTek sustav nalazi se u dvostrukom dnu kompjuterske prostorije i tako štiti vaše hardwaree pomoću pravovremenog otkrivanja i točnog lociranja pukotine kod koje dolazi do curenja tekućine.

Brzo otkrivanje curenja - TraceTek Hrvatska
U teško dostupnim područjima ili područjima koja nisu nadzirana TraceTek sustav ne predstavlja samo jedno pravovremeno lociranje mjesta curenja, već pokazuje istovremeno i udaljenost do pukotine kod koje dolazi do curenja tekućine točno u milimetar. Pomoću karte možete locirati pukotinu kod koje dolazi do gubitka tekućine te popraviti oštećenje.

Modularne mreže, podijeljena detekcija - TraceTek Hrvatska
Kako su moderna mrežna i podatkovna postrojenja s vremenom narasla po pitanju složenosti, TraceTek sustavi su pratili promjene svojim dizajnom i jednostavnosti ugradnje. Pojedina TraceTek kontrolna ploča može pratiti do 127 pojedinačna kruga ili pomoću lako dostupnih SIM modula omogućiti detekciju pukotine neposredno u BMS sisteme.

Mrežni sustav


Mrežni serveri su često postavljeni u prostorijama koje su nedovoljno zaštićene. Da bi se spriječile štete nastale curenjima vode polaže se TraceTek - senzorski kabel u dvostruka dna ili u prihvatne utore ispod sustava cjevovoda, koji su vodoravno visoko položeni.

Telefonske centrale


TraceTek - senzorski kabel štiti telefonske sustave ako se na primjer instaliraju ispod cijevi za vodu ili uzduž rubnika prostorije. Propusna mjesta se tada mogu na ovaj način pr
avovremeno otkriti i popraviti.

Kompjuterske prostorijeU kompjuterskim prostorijama se polaže senzorski kabel u blizini sanitarnih čvorova, cijevi za vodu i klima uređaja u obliku petlje u dvostrukom dnu.

Pojedina pukotina može uništiti vašu kolekciju

PODRUČJE PROBLEMA:
 • Zastarijeli sustavi cjevovoda
 • Podrumske prostorije
 • Prskalice za vodu
 • Sanitarni čvorovi i slični cjevovodni sustavi
 • Opskrbne centrale
 • U podu položene cijevi

POTENCIJALNE POSLJEDICE:
 • Troškovi restauracije
 • Zatvaranje ustanove
 • Gubitak vrijednih predmeta čija se vrijednost ne može nadoknaditi

Za jedan muzej, arhivu, knjižnicu ili deponiju vrijednih stvari curenje tekućine predstavlja katastrofu. Izvorima opasnosti pripadaju oštećeni krovovi, procjedna voda u podrumima, prskalice za vodu, vodovodne cijevi, čak i kupaonice i vodoskoci.
Visoka fleksibilnost TraceTek - sustava omogućuje korisniku individualno odlučivanje u shemi postavljanja - koliko god zahtjevi bili jednostavni ili složeni.

Senzorski krugovi mogu biti instalirani od  1m do 1.500m. Da li vam je potreban alarmni sustav za jednu jedinu sobu ili razgranati sustav upozoravanja i lociranja za veće površine - za svaki zahtjev na raspolaganju je odgovarajući TraceTek sustav.U područjima u kojima se čuvaju nenadoknadivi vrijednosni predmeti brine TraceTek - sustav za kontinuirani nadzor i otkrivanje pukotina te detekciju curenja


Podrumske prostorije

TraceTek - kabeli osiguravaju stalni
nadzor prostorija koje se ne nadgledavaju kao npr. skladišne prostorije u podrumu, koje su ugrožene zbog visoko položenih cjevovoda, procjednih voda ili poplave. Pravovremena uzbuna može spriječiti veliku štetu.


Muzeji i arhive

Neovisno kojim opasnostima su izloženi TraceTek - sustav možete postaviti ili kao jednostavni upozoravajući, ili kao razgranati sustav za lociranje.


Arhivi sa uređajima prskalica za vodu

TraceTek - senzorski kabel se polaže u jedan prihvatni utor ispod cijevi. Na osnovu direktnog nadzora cjevovoda mogu pravovremeno otkriti propusna mjesta.Jednostavno * Pouzdano * Prilagodljivo

TraceTek Hrvatska


Jedinstveni detekcijski kabel

• Razgranana detekcija: kod detekcije tekućine po cijeloj dužini, Trace Tek kabel omogućuje detekciju pukotina na njihovom izvoru

Robusna konstrukcija: maleni, a opet izdržljivi kabel je izuzetno otporan na hrđu i habanje
Brzo sušenje i čišćenje: konstrukcija kabla ne dozvoljava nakupljanje vlage u samom kablu

Jednostavan i sigurni detekcijski krug - koji također može locirati:
 • kontinuiranu provjeru cjelovitosti sistema: Trace Tek kabel koristi 4-žičnu konstrukciju. Praćenje dvije kružne petlje omogućuje kontinuiranu i pozitivnu potvrdu cjelovitosti sustava.
Jednostavna i sigurna detekcija: tekućina stvara krug između detekcijskih žica te uključuje alarm - nema pokretnih dijelova ni baždarenja.
Točno lociranje: Trace Tek lokacijski sustav s velikom preciznošću (0,1 % tolerancije) locira mjesto kontakta tekućine i kabela. Lokacijski modul mjeri struju i pad napona i u drugoj detekcijskoj petlji primjenjuje Ohmov zakon.

Modularnost - zbog jednostavnosti dizajna i ugradnje TraceTek Hrvatska
 • Standardni Trace Tek kabel se lagano spaja, tako da ne iziskuje poseban alat za ugradnju.
 • Modularnost omogućuje laganu buduću

Prilagodljivost - sistemi napravljeni po vašoj potrebi TraceTek Hrvatska

Bez obzira tražite li jednostavni detekcijski sustav (za maleno izolirano područje) ili složene razgranate lokacijske sustave, TraceTek Hrvatska je razvio sustav za vaše potrebe.
Svi Trace Tek moduli imaju releje na detekciji signala stanja alarma. Naš sustav prikazuje i udaljenost pukotine/izljeva.

Naši alarmi bazirani na mikroprocesorima i lokacijski modul nastavljaju praćenje i nakon izljeva te izvještavaju o eventualnim promjenama na području izljeva te po potrebi ponovo uključuje alarm; vodi evidenciju izljeva/pukotine stvarajući dnevnik događaja te ima ugrađene sustave za dijagnosticiranje stanja sustava. U dodatku alarmnim relejima, sučelje sadrži dojavljivač na 4-20mA strujni RS-232/RS-495 komunikacijske portove.

Daljnje informacije o TraceTek Hrvatska produktima možete dobiti na upit:
Elgri d.o.o.
Stjepana Mihalića 2
10 000 Zagreb 
HrvatskaPoveznica (LINK) na Zaštita od smrzavanja