Naziv obavijesti: *
Ime i Prezime:
Telefon / e-mail: *
Poruka: *
Popunjavanjem ovog obrasca poduzeće će dobiti vaš upit. Posredovani podaci pohranit će se također i u bazi ePIRH-a, zbog osiguravanja transparentnosti poslovanja, za razdoblje od jedne godine.

Plan evakuacije i spašavanja

Upit
Proizvodi i usluge
Akcije


Trebate Plan evakuacije i spašavanja?


Nazovite ovlašteno poduzeće Energozavod-zaštita d.o.o.  za izradu Planova za evakuaciju i spašavanje i osposobljavanje zaposlenika na telefon:+385 (0)1 3862 407 ili
mobitel:+385 (0)91 3873 080.

Zakonom o zaštiti na radu (NN br.59/96., 94/96., 114/03., 100/04. i 86/08) na temelju članka 60. i 61. i Zakonom o zaštiti i spašavanju (N.N., br. 174/04., 79/07. i 38/09.) utvrđeno je da su pravne osobe dužne izraditi Plan evakuacije i spašavanja, odnosno organizirati spašavanje i evakuaciju od posljedica i prijetnja nesreća i katastrofa te provoditi pripreme.
Ovim Zakonom propisano je da pravne osobe koje svojom djelatnosti ugrožavaju život i zdravlje ljudi ili okoliš su dužne uspostaviti sustav uzbunjivanja građana u svojoj okolini.
Fizička ili pravna osoba koja posjeduje ili upravlja postrojenjem u kojem su prisutne opasne tvari mora izraditi vanjski plan evakuacije i spašavanja stanovništva i okoliša.

Plan evakuacije i spašavanja u slučaju iznenadnog događaja mora sadržavati:
  • Građevine u kojima mogu nastupiti iznenadni događaji
  • Procjenu ugroženosti
  • Dojavu i način otkrivanja opasnosti
  • Način spašavanja i evakuacije
  • Mjesto na kojem će se djelatnici i posjetitelji evakuirati
  • Opremu za evakuaciju i spašavanje
  • Djelatnike koji će voditi spašavanje i evakuaciju
Značenje evakuacije u Planu evakuacije i spašavanja podrazumijeva organizirani način napuštanja prostorija, prije nego nastupi ugrožavanje zdravlja i života ljudi u situacijama u kojima je moguće predvidjeti nastup i štetne posljedice.
Spašavanje, u smislu Plana za evakuaciju i spašavanja, obuhvaća radnje kojima se pruža pomoć ugroženim osobama koje same ne mogu napustiti ugroženi prostor, a da pri tome ne ugroze vlastiti život.

Plan evakuacije i spašavanja izrađuje se radi slučajeva iznenadnih događaja koji mogu ugroziti živote ljudi zatečenih u građevinama.

Za detaljnije informacije kontaktirajte tvrtku preko podatka u Osnovnim podacima na portalu ePIRH ili pošaljite UPIT.

Poveznica (LINK) na članak Obavljanje poslova zaštite na radu.