Carinsko skladište

Rebar 23
Zagreb ...
Više...
Jelkovečka 5
Sesvete ...
Više...
Upit
Proizvodi i usluge
Akcije
Carinsko skladište je prostor gdje se skladišti roba predviđena za carinjenje. Mora biti dobro organizirano i funkcionalno tako da je moguće lako preuzimanje, skladištenje i otprema robe. Ona mora biti sačuvana od bilo kakvog atmosferskog, fizičkog ili kemijskog utjecaja.

Carinsko skladište je prostor pod carinskim nadzorom. U svakom trenutku je potrebno imati točnu evidenciju robe na skladištu i dati je na uvid ako je to zatraženo. Za to se koriste dokumenti Carinsko poslovanje - smještaj robe na skladištu i puštanje robe u promet.

Carinsko skladište može biti javno (tip A, B, E) i privatno (tip C, D).
Na njemu mora biti vidljivo obilježeno ime vlasnika i tip skladišta. Carinsko skladište nema propisan vremenski rok skladištenja, osim kada to Carinarnica ne propiše.

Tvrtka In Time d.o.o. ima moderno carinsko skladište u Zagrebu, naselje Odra, Velika cesta 78, tik uz prometnicu Zagreb - Velika Gorica - Sisak. Omogućen je lak pristup vozila sa svih strana.

Postoje utovarno - istovarne rampe i regali za visoko skladištenje robe. Osigurani su minimalni tehnički uvjeti i zakonska regulativa za carinsko skladište. Vodi se profesionalna briga o robi. Poštuju se sva pravila logističke struke.

Naše carinsko skladište naplaćuje uslugu po tovarnom listu te troškove skladištenja i ležarinu nakon tri dana prema masi robe. Prva tri dana za paritete DAP, DAT i DDP ne naplaćujemo troškove skladištenja, a ležarinu ne naplaćujemo bez obzira na paritet.

Cjenik skladištenja i carinskog posredovanja vidljiv je na internetskoj stranici tvrtke In Time.