Naziv obavijesti: *
Ime i Prezime:
Telefon / e-mail: *
Poruka: *
Popunjavanjem ovog obrasca poduzeće će dobiti vaš upit. Posredovani podaci pohranit će se također i u bazi ePIRH-a, zbog osiguravanja transparentnosti poslovanja, za razdoblje od jedne godine.

Statički proračun

Upit
Proizvodi i usluge
Akcije

Statički proračun


Tvrtka Miton d.o.o. nalazi se na adresi Ulica grada Mainza 17 u Zagrebu.
Osnovna djelatnost tvrtke je projektiranje svih vrsta konstrukcija, nadzor nad građenjem i revizije betonskih i zidanih konstrukcija. Tvrtka se bavi izradom projektne dokumentacije: statički proračun konstrukcije, izvedbeni planovi armature, radionički nacrti i dr.
Projekt konstrukcije odnosno statički proračun je dio projektne dokumentacije potrebne za ishođenje akta kojim se odobrava građenje (lokacijska, građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja i dr.).

Karta:


Statički proračun je dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije koji je jedan od temeljnih zahtjeva koji svaka građevina mora ispunjavati tijekom svog trajanja.
Djelatnici tvrtke imaju dugogodišnje iskustvo u radu na rekonstrukcijama i u nadzoru nad građenjem.
Za projektiranje i nadzor na nepokretnom kulturnom dobru potrebno je odobrenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koje djelatnici tvrtke Miton d.o.o. posjeduju i to za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

U tvrtki su zaposlena dva ovlaštena inženjera građevinarstva:

Mira Globočnik, dipl.ing.građ. -  ovlašteni inženjer građevinarstva
dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
  revident za betonske i zidane konstrukcije

Suzana Malezija, mag.ing.aedif. -  ovlašteni inženjer građevinarstva
dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Ako imate pitanja vezana uz statički proračun pošaljite Upit preko Portala ePIRH ili nazovite na:
• Telefon 01 375 18 50
• Mobitel 091 370 14 94, 091 370 14 98
• Telefaks 01 375 18 49.
• E-mail: mira.globocnik@zg.t-com.hr, mitondoo@gmail.comPoveznica (LINK) na članak Izrada projektne dokumentacije