Naziv obavijesti: *
Ime i Prezime:
Telefon / e-mail: *
Poruka: *
Popunjavanjem ovog obrasca poduzeće će dobiti vaš upit. Posredovani podaci pohranit će se također i u bazi ePIRH-a, zbog osiguravanja transparentnosti poslovanja, za razdoblje od jedne godine.

Upis u zemljišne knjige

Upit
Proizvodi i usluge
Akcije
Trebate upis u zemljišne knjige?

Tvrtka Marcon HM specijalizirala se za geodetsko katastarske poslove, legalizaciju objekata te upis u zemljišne knjige.

Prijedlog za Upis se podnosi u pisanom obliku ili usmeno kod zemljišnog suda. Zemljišni sud zaprima podnesak bez obzira da li je prikladan da se po njemu provede upis. Ovaj prijedlog mora biti jasno označen i upućen zemljišno knjižnom sudu te označen kao zemljišno knjižni predmet. Ovo pravilo vrijedi za sve podneske upućene zemljišno knjižnom sudu.
U postupku upisa vlasništva u zemljišne knjige u klijenta može zastupati odvjetnik ako ima odvjetničku punomoć koja je uredno popunjena te mora navesti broj spisa, ime stranke i vrstu radnje.

U slučaju da stranku zastupa opunomoćenik potrebno je priložiti punomoć s ovjerenim potpisom osobe koja je izdala punomoć.
Osobe koje mogu zastupati u zemljišno knjižnom postupku sukladno odredbi članka 89. a Zakonu o parničnom postupku:
  • Odvjetnik
  • Osoba koja je u radnom odnosu (ako je poslovno sposobna)
  • Srodnik po krvi (brat, sestra ili bračni drug) ako je poslovno sposoban
Isprave koje se dostavljaju za upis u zemljišne knjige moraju biti:
  • Izvornik
  • Prijepis  propisno ovjeren
Domovnica i osobna iskaznica mogu biti neovjereni preslici (fotokopije), a izvornik se daje samo na uvid.
U slučaju da isprave nisu na hrvatskom jeziku potrebno je donijeti ovjereni prijevod od sudskog tumača.
Nakon predaje prijedlog se upisuje u urudžbeni brojovnik. pod tim brojem se donosi odluka.


Za detaljnije informacije pošaljite UPIT preko portala ePIRH ili direktno kontaktirajte agenciju na:

Poljička 5
10 000 Zagreb
tel. +385 (0)1 611 6580


Poveznica na članak Postupak etažiranja.