UDRUGA ZA PROMICANJE ZAŠTITE - UPZ

Radauševa 3
Zagreb ...
Više...
Upit
Proizvodi i usluge
Akcije
UDRUGA ZA PROMICANJE ZAŠTITE - UPZ , Stručni ispit zaštite na radu, zaštite od požara i koordinatora; Procjena rizika
Ulica:
Berislavićeva 6
Pošta i mjesto:
10000 Zagreb
Županija:
Zagreb i zagrebačka županija (01)
Telefon:
01 487... - klikni za broj
Telefon:
01 487 25 05
Mobitel:
091 492... - klikni za broj
Mobitel:
091 492 08 50
Fax:
01 492 ... - klikni za broj
Fax:
01 492 08 50
E-mail:
Web:
http://www.upz.hr
OIB:
64968209970
Osnovana:
1970.
Odgovorna osoba:
Đuro Pap, dipl.ing.
Radno vrijeme:
Pon.Pet.9:00-14:00
Opis tvrtke:
OSNOVNI PODACI

Udruga je osnovana 23. ožujka 1970. godine pod nazivom Savez inženjera i tehničara sigurnosti. Od 1998 godine djeluje pod nazivom Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini koji je 2009. skraćen u Udrugu za promicanje zaštite. Od 1971. godine Udruga je članica Hrvatskog inženjerskog saveza, koji je prije djelovao pod različitim nazivima, i to: Društvo inženjera i tehničara Hrvatske, Savez inženjera i tehničara Hrvatske i Savez društava inženjera i tehničara Hrvatske.

CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Ciljevi Udruge:
• Okupljanje znanstvenih i stručnih osoba kao i pravnih osoba radi promicanja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, u svrhu smanjivanja ozljeda, profesionalnih bolesti, nezgoda i gospodarskih gubitaka;
• Unapređivanje stručnog rada, ugleda i položaja članova u obavljanju djelatnosti Udruge;
• Razvijanje interdisciplinarnog djelovanja članova različitih struka i zanimanja.

Djelatnosti Udruge:
• Sudjelovanje u izradi i uvođenju novih metoda, pravila i mjera te tehnologija i drugih postupaka radi povećanja sigurnosti i zaštite zdravlja ljudi, materijalnih dobara i životnog okoliša;
• Suradnja s državnim tijelima i ustanovama, ovlaštenim tvrtkama za zaštitu na radu, udrugama poslodavaca, sindikatima, društvima i udrugama koje djeluju na području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u svrhu promicanja ciljeva Udruge;
• Organiziranje simpozija, savjetovanja, seminara, kongresa i predavanja;
• Praćenje suvremenih kretanja na polju zaštite;
• Suradnja s znanstvenim i stručnim udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu;
• Koordinacija rada članstva i svakodnevni rad na zbližavanju među članovima;
• Pomaganje članstvu u rješavanju profesionalnih problema i poboljšanju njihova ugleda i položaja;
• Suradnja u izradi i uravnoteživanju zakonodavstva;
• Organiziranje pripremnih tečajeva za polaganje stručnog ispita za:
- stručnjaka zaštite na radu,
- obavljanje poslova zaštite od požara
- koordinatora zaštite na radu
• Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu te
• u suradnji s ovlaštenim tvrtkama osposobljavanje poslodavaca i radnika iz područja zaštite na radu

PODACI O ČLANSTVU

Članovi Udruge su pojedinci i pravne osobe. Udruga okuplja oko 100 članova pojedinaca, od kojih većina inženjera sigurnosti te inženjera drugih struka ,specijalista medicine rada , pravnika i drugih profesija, čiji je interes promicanje zaštite na radu. Osim toga Udruga okuplja oko 60 pravnih osoba , od kojih je većina ovlaštenih tvrtki za obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite od požara

ORGANIZACIJA

Udruga ima svoja tijela upravljanja.:
- Skupština Udruge kao najviše upravno tijelo Udruge
- Upravno vijeće Udruge

SURADNJA SA SRODNIM UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA

Vrlo dobra dugogodišnja suradnja ostvaruje se s tvrtkom ZIRS (Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti) prije svega oko organiziranja Konferencije "Zaštita na radu u regiji Alpe Jadran“ koja se održava svake druge godine u Opatiji, rad na komentarima propisa te Visokom školom za sigurnost (Portal sigurnosti, web stranica i dr.) Udruga također vrlo dobro surađuje s Hrvatskom udrugom za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te Udrugom za zdravo radno mjesto.
S Hrvatskom udrugom za zaštitu od požara godinama se organiziraju vrlo uspješni pripremni tečajevi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara.
Udruga uspješno surađuje sa srodnim udrugama i organizacijama u inozemstvu. Pri tome je potrebno naglasiti da su sklopljeni dugoročni ugovori o suradnji s udrugama iz Makedonije i Srbije te da je u tijeku postupak za prijam u članstvo IOSH-a (Međunarodno udruženja za stručnjaka zaštite na radu ).
Postoji dobra suradnja sa Zagrebačkim velesajmom - 1NTERPROTEX (sajamska priredba), udrugama koje su članice Hrvatsko inženjerskog saveza, sindikatima (SSSH,PPDIV i dr.), nadležnim tijelima državne uprave i velikim poduzećima kao što su Pliva, Končar,  Ericsson-Nikola Tesla, INA, Dalekovod, HAC, Hrvatske ceste, Selk i drugi.
U inozemstvu Udruga je ostvarila dobru suradnju sa slovenskom Zbornicom zaštite na radu, AUVA-om (Općom ustanovom za osiguranje od nesreća -Austrija) te austrijskom inspekcijom rada prije svega vezano za naprijed navedenu Konferenciju "Zaštita na radu u regiji Alpe Jadran“.

OSTALE DJELATNOSTI

Od ostalih djelatnosti i rada Udruge važno je napomenuti rad Udruge na izradi propisa, posebno novo donošenog Zakona o zaštiti na radu u izradi kojeg je sudjelovao predstavnik Udruge kao član radne skupine Ministarstva rada i mirovinskog sustava

PROGRAM RADA UDRUGE za 2014
1. Savjetovanja

a. Novi Zakon o zaštiti na radu (nakon donošenja)
b. Savjetovanje o kemikalijama
c. Pripreme za konferenciju "Zaštita na radu u regiji Alpe Jadran - Opatija travanj 2015“.

2. Tribine

a. Biološke štetnosti
b. Pravilnik o ZNR na mjestu rada
c. Zaštita od požara (aparati za početno gašenje i dr.)
d. Zaštita okoliša (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, ISO 14001, ispunjavanje propisanih obrazaca).

3.Pripremni tečajevi

a. za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu;
b. za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara
c. za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu

4. Radionice

a. Izrada procjene rizika uz korištenje klasifikacije opasnosti, štetnosti i napora;
b. Izvještavanje povodom ozljeda na radu i profesionalnih bolesti;
c. Provedba unutarnjeg nadzora:
d. Osposobljavanje povjerenika radnika iz područja zaštite na radu;
e. Ispunjavanje obrazaca i izvještavanje vezano za otpad:
f. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta:

ČASOPISI I NOVINE
SIGURNOST
ČASOPIS ZA SIGURNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ OKOLINI


Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove uz sažetke na engleskom jeziku i to: izvorne znanstvene radove, pregledne radove, iskustva, stručne obavijesti te zanimljive priloge iz područja sigurnosti. Časopis se referira u sekundarnim publikacijama: FLUTDEX, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, TOXLINE, POLLUTION, WORLD TEXTILES, WATER RESOUR.ABS.
Nakladnik: ZIRS
Glavni urednik: Željko Sven Bukovski
Editor: Sandra Telebec