Procjena rizika

Radauševa 3
Zagreb ...
Više...
Upit
Proizvodi i usluge
Akcije

Osnova za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu je procjena rizika. Prije se procjena rizika tumačila po načelu pridržavanja zakonskih propisa. Raznolike radne aktivnosti, posebnost svakog radnog mjesta te svi vidovi rada ne mogu se obraditi i obuhvatiti zakonskim propisima bez ozira na širok dijapazon tumačenja. Zakonske odredbe mogu otkriti ono što je krivo napravljeno, što nije u redu s odrednicama, ali ne može predvidjeti i spriječiti nastanak štete.
Procjena rizika služi kako bi predvidjela i spriječila uzroke nezgoda koje mogu naškoditi radnicima i kako bi omogućila procjenjivanje ozbiljnosti tih posljedica te iznalaženju najprikladnijih rješenja zaštite od njih.
Prevenirati, izbjeći nesreću je glavno načelo procjene rizika.
Zakonom o zaštiti na radu i pravilnikom koji iz zakona proizilazi procjena rizika je zakonska obaveza svakog poslodavca te je dužan primjenjivati načelo prevencije u organizaciji rada.
Za poslodavca je bitno da u svom radu prihvaća i razumije načela teorije procjene rizika, ima aktivnu ulogu u upravljanju sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu, sigurnost i zaštitu zdravlja prihvati kao cjelovit dio procesa rada, ima želju poboljšati stanje sigurnosti, primjenjuje rezultate procjene rizika u praksi te da u upravljanju zaštitom zdravlja na radu i sigurnošću ima aktivnu ulogu.
Udruga za promicanje zaštite na radu – UPZ koristi se ovim smjerinicama u svrhu promicanja zaštite na radu, zaštite od požara, okoliša, sigurnosti u prometu i sigurnosti građana pri čemu procjena rizika služi kako bi se  smanjile nezgode, profesionalne bolesti , ozljede te smanjio gospodarski gubitak.
Za detaljnije informacije pošaljite UPIT ili nazovita na kontakt broj Udruge:

Udruga za promicanje zaštite na radu – UPZ
Berislavićeva 6
10 000 Zagreb
Tel.+385 (0)1 487 25 05
091 492 08 50
Fax.+385 (0)1 492 08 50