Naziv obavijesti: *
Ime i Prezime:
Telefon / e-mail: *
Poruka: *
Popunjavanjem ovog obrasca poduzeće će dobiti vaš upit. Posredovani podaci pohranit će se također i u bazi ePIRH-a, zbog osiguravanja transparentnosti poslovanja, za razdoblje od jedne godine.

Akreditirani laboratorij

Kako postati akreditirani laboratorij:

Ključni koraci i uloga Hrvatske akreditacijske agencijeDa bi institucija (tvrtka) postala akreditirani laboratorij, nužno je proći kroz proces akreditacije u kojem akreditacijsko tijelo procjenjuje i potvrđuje njenu stručnost i tehničku sposobnost za rad u skladu s međunarodnim standardima.

U Hrvatskoj, Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) ovlaštena je za provođenje akreditacija na temelju zakona o akreditaciji i sektorskih zakona kao što su zakon o hrani i zakon o ekološkoj poljoprivredi. Akreditirani laboratorij dobiva akreditaciju od HAA, što je ključno za osiguranje kvalitete, smanjenje rizika poslovanja te povećanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.

Tehničar Servag d.o.o., kao akreditirani laboratorij, ima pravo koristiti znak HAA i pod stalnim je nadzorom agencije, što ga čini pouzdanim poslovnim partnerom i mjerodavnim pružateljem usluga. Tvrtka je akreditirana za masu i umjeravanje neautomatskih vaga i utega u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Usluge tvrtke Tehničar Servag namijenjene su svim poduzećima i laboratorijima koji koriste mjerne instrumente u svojim procesima te žele službenu potvrdu o točnosti svojih mjernih uređaja.

  REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/18-02/13 URBROJ: 558-02-01/1-18-5
Zagreb, 26. srpnja 2018.
Na temelju članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (,,Narodne novine" broj 47/09), članka 7. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu (,, arodne novine" broj 74/14) i članka 3. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (,,Narodne novine" broj 90/14), povodom zahtjeva tvrtke Tehničar Servag d.o.o., Zagreb, Crnojezerska 18, u postupku donošenja rješenja o odobrenju ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi
RJEŠENJE O ODOBRENJU

    I. Odobrava se tvrtki Tehničar Servag d.o.o., Zagreb, Crnojezerska 18, obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila na adresi poslovanja u Zagrebu, Crnojezerska 18, Prilaz baruna Filipovića 25, na ovjernim mjestima i mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila .
    II. Područje i opseg ovlaštenja
        1) MJERILA MASE - poslovi redovne i izvanredne ovjere
            a) Utezi razreda točnosti Fl, F2 srednjeg mjernog područja do 20 kg na adresi poslovanja Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25
            b) Utezi razreda točnosti MI, M2, M3 srednjeg mjernog područja do 20 kg
            c) Neautomatske vage razreda točnosti I
            d) Neautomatske vage razreda točnosti II
            e) Neautomatske vage razreda točnosti III, 1111 najvećeg mjerenja do 9000 kg
            f) Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja preko 9000 kg
    III. Identifikacijski broj ovlaštenog tijela iz točke I. ovog rješenja je 45.
    IV. Ovjeravanje zakonitih mjerila iz točke II. ovog rješenja obavljat će ovlašteni mjeritelji.
    V. Ovo rješenje važi 3 (tri) godine od dana izvršnosti.
    VI. Naknadu za pokriće troškova postupka snosi podnositelj zahtjeva.
Obrazloženje
Tvrtka Tehničar Servag d.o.o., Zagreb, Crnojezerska 18 podnijela je dana 28.6.2018. godine Državnom zavodu za mjeriteljstvo zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila za područje i opseg ovlaštenja koji su navedeni u točki II. ovog rješenja. Podnositelj je uz zahtjev priložio svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom o mjeriteljstvu (,,Narodne novine" broj 74/14) i Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (,,Narodne novine" broj 90/14).


HR- 10000 Zagreb• Capraška 6, 10000 Zagreb• tel. ++385 I 563 0000 • faks ++385 1 563 0001 • e-pošta: pisamica@dzm.hr • http//www.dzm.hr

Obratite se s povjerenjem.

Poveznica (LINK) na Baždarenje